Noteverk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Offentlig regnskap >

Noteverk

Oppbygging av noteverk i Maestro Konsern kan skje ved å enten hente notemaler fra Malsenteret, eller ved å lage egne noter. Det vil være mulig å redigere noter hentet fra Malsenteret.

 

 

Når man står markert på tema Noter, vil man i fanen Dokumenter få to valg for å opprette noter:

20-09-2022-1537

Opprett note:

Trykk på det grønn pluss-tegnet for å opprette en tom note (.rtf-fil).

 

Trykk på den lille nedoverpilen for å få opp valgene:

Legg til dokument: Legg til eksternt dokument fra din egen pc.

Opprett regneark: Oppretter et regneark.

Legg til fra merket utskrift: Legg til dokumenter fra Merket utskrift.

Legg til fra dokumentsenter: Legg til dokumenter fra Dokumentsenter.

Skann dokument: Forutsatt at man er koblet til en skanner: skann og legg til dokument fra skanner.

 

Legg til fra maler:

Trykk på knappen for å åpne Malsenteret. Denne åpner seg da i et nytt vindu, og man vil til høyre i bildet se en liten forhåndsvisning av noten. Man velger så en eller flere av notemalene man ønsker å bruke i datasettet.

 

 

Anbefalt fremgangsmåte er å bruke relevante notemaler fra Malsenteret, og så redigere disse der det er mulig, fremfor å bygge opp alle noter helt fra bunnen av.

 

hmtoggle_arrow1Hente maler fra notebiblioteket

 

hmtoggle_arrow1Lage egen note/Redigere en note hentet fra malsenter

 

hmtoggle_arrow1 Hentefelter

 

hmtoggle_arrow1Koble noter til resultat- og balanserapport

 

hmtoggle_arrow1Endre notenummer/rekkefølge

 

hmtoggle_arrow1Importere noter fra Maestro Årsoppgjør