Steg 3 - Signering og innsending

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Offentlig regnskap >

Steg 3 - Signering og innsending

 

Steg 3 - Signering og innsending ligger til venstre i skjermbildet markert med gult. Denne består av:

Offentlig regnskap og andre dok.

 

06-09-2022-1345

 

Når man har ferdigstilt årsregnskapet og er klar til å sende det ut for signering, er neste steg å generere offentlig regnskap og andre dokumenter. Å generere betyr å lage en PDF av offentlig regnskap og andre dokumenter i Maestro. Hensikten med STEG 3 er å effektivisere både prosessen med å innhente underskrifter og innsendingen til Altinn.

 

 

Knapper i arkfane Offentlig regnskap og andre dok.:

 

Opprett offentlig regnskap: Generer PDF-dokument av årsregnskapet.

 

Opprett revisjonsberetning: Generer PDF-dokument av revisjonsberetningen.

 

Opprett andre dokumenter: Generer PDF-dokument av protokoller og andre dokumenter.

 

Fjern: Fjerner markerte dokumenter.

 

Flytt opp/Flytt ned: Endrer rekkefølgen på dokumentene ved flere dokumenter.

 

Forhåndsvisning: Forhåndsvis markert dokument.

 

Send til e-signering: Sender dokument til signering via Maestro Signant. Se Sluttdokumentasjon > Elektronisk signatur lenger ned på siden.

 

Oppdater status: Oppdaterer status for dokument sendt til e-signering via Maestro Signant.

 

Innlevering til Altinn: Åpner veiviser for innlevering av til Altinn, se også emnet Elektronisk innlevering til Altinn.

 

Del til Revisjon: Deler dokumentet til Maestro Revisjon via Delingstjenesten.

 

 

hmtoggle_arrow1Genere sluttdokumentasjon

 

hmtoggle_arrow1Elektronisk signatur

 

hmtoggle_arrow1Manuell signatur

 

hmtoggle_arrow1Innlevering til Altinn