Konsernregnskap - A til Å

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Konsernregnskap - A til Å

En kort gjennomgang av Maestro Konsern fra A til Å.

 

Vi anbefaler kurs dersom det er første gang du tar i bruk programmet. Se våre nettsider for mer informasjon.

 

Denne veiledningen er ment for å vise en forenklet gjennomgang av konsolidering, eliminering og innsending av konsernregnskapet via fagsystemet Maestro Konsern og Maestro Årsoppgjør. Det er ikke en opplæring i regnskapsfaglig eller skattefaglig behandling og vurdering av årsregnskapet. Send gjerne en e-post til support@maestro.no eller ring på 02575 ved spørsmål som ikke er omfattet av veiledningen. Maestros support kan ikke svare på regnskaps- eller skattefaglige spørsmål.

 

 

Konsernregnskap fra A – til Å:

 

hmtoggle_arrow1Steg 1 – Starter i Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1Steg 2 – Laste inn selskapstall i Maestro Konsern

 

 

hmtoggle_arrow1Steg 3 – Utfører elimineringer i Maestro Konsern

 

 

hmtoggle_arrow1Steg 4 – Utarbeider rapporter i Maestro Konsern

 

 

hmtoggle_arrow1Steg 5 – Innsending til Altinn gjennom Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1Oppsummering

 

 

 

Andre måter å bruke Maestro Konsern på:

 

Filialer til å bli en skattemessig enhet (uten at man har Maestro Årsoppgjør-datasett på de ulike filialene) :

Dersom man har flere filialer som utgjør en skattemessig enhet, kan man bruke Maestro Konsernregnskap til å få flere saldobalanser til å bli en. Man gjør det på følgende måte:

Start Maestro Konsern og opprett de aktuelle selskapene/filialene som skal ta del i prosessen bli registrert her. Det gjør man under Registrering > Selskapsregister. I motsetning til konsolidering av konsernregnskap så bruker vi ikke importkilde, men importerer saldobalanse manuelt fra excel.

Deretter importerer man saldobalansen i bildet Registrering > Saldobalanse. Når man har trykket på importer så starter en veiviser for manuell import av saldobalanse/kontoplan og man har da valgene mellom Maestro standard kontoplan, Excel og ASCII – fil. I tilfeller hvor de enkelte filialene har ulike valutakurser så må man angi hvilken valuta man skal benytte og kursen for denne valutaen (kan velge ulik kurs på resultat og balanse). Man angir hvilken valuta man skal benytte under Registrering > Selskapsregister til venstre i skjermbilde. Deretter må man angi valutakursene for de ulike valutaene og det gjør man i Registrering > Valutaoversikt.

Dersom man ønsker å dra dette inn i Maestro Årsoppgjør for å gjøre et årsoppgjør, må man få ut saldobalansen som tar for seg alle filialene. Bruk delingstjenesten til å overføre konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør, eller gå til Registrering > Saldobalanse og eksporter «Konsern»-saldobalansen til Excel.